Házirend

1. A házirend az intézmény valamennyi dolgozójára, és a helyiségeket igénybe vevőkre egyaránt vonatkozik.

2. A Művelődési Ház nyitva tartása hétköznapokon 08.00-tól 20.00 óráig, hétvégén, ill. ettől eltérő időpontban csak előre bejelentett, és a fenntartóval egyeztetett rendezvény miatt tart nyitva. A nyitvatartási időn kívüli rendezvényeket a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatójánál, vagy a művelődésszervezőnél előre be kell jelenteni.

3. A Ház helyiségeinek használatára, minden lakosnak joga van, amennyiben azt kulturális-, szabadidős tevékenység-, sport-, vagy rendezvény céljára kívánja igénybe venni, a 2. pontban jelölt feltételekkel.

4. 14 év alattiak csak felnőtt kísérővel és felügyelete alatt használhatják a Művelődési Házat.

5. A Művelődési Ház, rendelkezésre áll intézmények, civil szervezetek, az önkormányzat és magánszemélyek által szervezett rendezvényekre.

6. A Művelődési Ház helyt ad továbbá bemutatóknak, vásároknak, előadásoknak, kiállításoknak. A feltételekről és a bérleti díjakról az önkormányzat és a művelődési ház szabályzatai az irányadóak.

7. Klubok, foglalkozások, gyermekprogramok, egyéb rendezvények tekintetében a helyiséget igénybevevő/bérlő felelősséggel tartozik az épület berendezési tárgyainak épségéért. Kár okozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi kártérítésre kötelezhetők.

8. A helyiségeket a fenntartó tisztán köteles átadni az azt igénybe vevőknek, ahol a használat során keletkezett szemetet, egyéb hulladékot a helyiség használója köteles összeszedni.

9. Szotyolát, rágógumit az épületbe behozni tilos!

10. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.

11.Az épületben működő büfé helyiségbe idegeneknek belépni tilos!

12. A színpadot, és a technikai felszereléseket használni csak a dolgozók engedélyével, és felügyeletével lehet.

13. A nagyobb rendezvények lebonyolításához, felügyeléséhez az intézmény dolgozói segítséget nyújtanak. Rongálás, vagy kár okozása esetén a felelősség a rendezvény szervezőjét terheli.

14. A Művelődési Házba behozott tárgyakért, és az épület előtt hagyott járművekért felelősséget nem vállalunk!

15. Minden egyéb tekintetében a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója, ill. a fenntartó dönt.

Hantos-Jarábik Klára
igazgató